tượng Cóc 3 chân ngậm tiền

Cách sử dụng tượng Cóc 3 chân ngậm tiền

Cách sử dụng tượng Cóc 3 chân ngậm tiền

Từ lâu cóc 3 chân ngậm tiền được coi là biểu tượng chiêu tài trong phong thủy. Thông thường tượng này gồm một con cóc ba chân ngồi trên giá tài lộc là một đống tiền, miệng ngậm một đồng