kinh nghiệm thờ phật

Kinh nghiệm thờ Phật trong nhà để rước Tài Lộc

Kinh nghiệm thờ Phật trong nhà để rước Tài Lộc

Không đặt ban thờ Phật, tượng Phật, treo tranh ảnh Phật ở phòng ngủ, dễ dẫn tới việc ngủ không ngon, hay mộng mị vì nơi này không chay tịnh. 7 lưu ý TUYỆT ĐỐI phải ghi nhớ khi thờ