chọn hướng nhà theo tuổi

Tư vấn chọn hướng nhà theo tuổi

Tư vấn chọn hướng nhà theo tuổi

Một điều quan trọng nếu có cửa hoặc ao, hồ thì vận khí của căn nhà sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Do đó, ngoài việc lập Phi tinh của trạch vận của ngôi nhà thì bạn